Diabetes

23.02.2012 00:16
je ochorenie, pri ktorom je úlohou diétnej terapie zabezpečiť rovnováhu medzi stravou, fyzickou aktivitou a príjmom inzulínu do takej miery, aby sa glykémia čo najviac blížila norme.

Späť