Životopis

 

RNDr. Mgr. Gabriela Sabolová, PhD.

 

VZDELANIE

 

1990      štátna záverečná skúška druhého stupňa v odbore Organická chémia             

                 Prírodovedecká fakulta UPJŠ  v Košiciach

 

2001      atestácia prvého stupňa v odbore Veterinárna medicína

                 so zameraním na laboratórnu diagnostiku 

     Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach

 

2006     obhajoba dizertačnej práce v odbore 43 31 9 – Hygiena prostredia a potravín

                 na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach

            

2009     štátna záverečná skúška prvého stupňa v odbore Verejné zdravotníctvo

                Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

 

2011     štátna záverečná skúška druhého stupňa v odbore Verejné zdravotníctvo

               Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

 

 

ZAMESTNANIE

 

1991–1998  odborný asistent na Katedre fyziológie

                         Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach 

 

od 1998       vedúca Špecializovaného senzorického laboratória

                        na Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach

 

od 2001       manažér Certifikačného orgánu pre certifikáciu osôb

                        v oblasti  senzorického posudzovania potravín

                        akreditovaného Slovenskou národnou  akreditačnou službou (SNAS)

 

od 2006      pedagogické pôsobenie

                        na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

                        (Dietológia a liečebná výživa, Výživa a stravovanie, Osobná hygiena,

                        Výživa tehotných žien, dojčiacich matiek a detí)

 

 

KONZULTAČNÁ  ČINNOSŤ

 

od 1997      nutričné poradenstvo pre Kluby dojčiacich matiek (patronát UNESCO)

od 2000      nutričné poradenstvo pre Asociáciu zdravá rodina

od 2003      nutričné poradenstvo pre Klub cystickej fibrózy na Slovensku

od 2006      nutričné poradenstvo pre medzinárodnú charitatívnu organizáciu

                        Cystic Fibrosis World Wide (Gruzínsko, Arménsko, Turecko)