RNDr. Mgr. Gabriela Sabolová, PhD.


Vzdelanie

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach / 1990
štátna záverečná skúška druhého stupňa v odbore Organická chémia

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach / 2001
atestácia prvého stupňa v odbore Veterinárna medicína so zameraním na laboratórnu diagnostiku

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach / 2006
obhajoba dizertačnej práce v odbore 43 31 9 – Hygiena prostredia a potravín

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave / 2009
štátna záverečná skúška prvého stupňa v odbore Verejné zdravotníctvo

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave / 2011
štátna záverečná skúška druhého stupňa v odbore Verejné zdravotníctvo

Zamestnanie

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach / 1991 - 1998
odborný asistent na katedre fyziológie

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach / od 1998
vedúca Špecializovaného senzorického laboratória

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb / od 2001
manažér v oblasti v oblasti senzorického posudzovania potravín akreditovaného Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS)

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave / od 2006
pedagogické pôsobenie (Dietológia a liečebná výživa, Výživa a stravovanie, Osobná hygiena, Výživa tehotných žien, dojčiacich matiek a detí)

Konzultačná činnosť

Kluby dojčiacich matiek (patronát UNESCO) / od 1997
nutričné poradenstvo

Asociácia Zdravá rodina / od 2000
nutričné poradenstvo

Klub cystickej fibrózy na Slovensku / od 2003
nutričné poradenstvo

Medzinárodná charitatívna organizácia Cystic Fibrosis World Wide (Gruzínsko, Arménsko, Turecko) / od 2006
nutričné poradenstvo