Vylúčenie konzumácie určitých potravín

23.02.2012 00:08
čím viac bežných potravín zo svojej stravy človek vylúči, tým väčšiu pozornosť je potrebné venovať zostaveniu jeho jedálneho lístka, aby nedošlo k podvýžive, hypovitaminózam, prípadne trvalému poškodeniu zdravia.

Späť