Prostata

23.02.2012 00:09
zhubné nádory prostaty patria k najčastejším príčinám úmrtí mužov starších ako 55 rokov. Z doposiaľ publikovaných štúdií možno usúdiť, že existujú minimálne dve potraviny, ktoré chránia svojich konzumentov pred rakovinou prostaty.

Späť