Ochorenia žalúdka a dvanástnika

23.02.2012 00:14
vyžadujú z hľadiska diétnej terapie tzv. šetriacu diétu, ktorá je kaloricky a nutrične plnohodnotná, avšak nedráždivá a ľahko stráviteľná.

Späť