Laktózová intolerancia

23.02.2012 00:15
sa prejavuje neschopnosťou organizmu rozložiť mliečny cukor laktózu v dôsledku nedostatku enzýmu laktázy. Nedostatok laktázy môže byť vrodený, ale častejšie býva sprievodným prejavom niektorých ochorení - Crohnovej choroby, celiakie alebo gastroenteridíty.

Späť