Prednášky

V rámci koučingu a rozvoja ľudských zdrojov vo firmách a pracovných kolektívoch realizujem prednášky, ako aj skupinové či individuálne interaktívne diskusie zamerané na zvyšovanie výkonnosti pracovníkov prostredníctvom zmeny stravovacích návykov.

Dlhé roky sa v rámci prednáškovej činnosti venujem problematike stravovania tehotných žien, dojčiacich matiek a prikrmovania dojčiat, najmä s ohľadom na prevenciu alergických ochorení. Nie je mi ľahostajná ani téma školského stravovania.

Mojou srdcovou záležitosťou sú stretnutia s ľuďmi, ktorým do života vstúpilo závažné ochorenie. V spoločne strávených chvíľach hľadáme cesty ako jednoduché zmeny v ich každodennej strave, môžu napriek chorobe výrazne zlepšiť kvalitu ich života.

Pre firmy poskytujúce stravovacie služby, realizujem prípravu zamestnancov na získanie odbornej spôsobilosti pre výkon epidemiologicky závažnej činnosti.