Celiakia

23.02.2012 00:17
je geneticky podmienené celoživotné ochorenie, ktoré sa prejavuje neznášanlivosťou lepku (pšeničnej bielkoviny gluténu). Jedinou terapiou celiakie je prísna celoživotná bezlepková diéta, pri ktorej je vylúčená konzumácia všetkých potravín obsahujúcich lepok.

Späť