Bankové detaily

Názov účtu: Gabriela Sabolova
IBAN: SK7502000000002585024153
Kód banky: 0200
Označenie banky: SUBA (Všeobecná úverová banka, Moldavská 32, 040 01 Košice)
SWIFT kód: SUBASKBX

Pri platbe uveďte, prosím, do správy pre prijímateľa meno a priezvisko klienta